Portālu www.professorjacino.com uztur un administrē SIA „Engineering for children”, reģ.Nr.: 40203351860, adrese: Rīga, Tērbatas iela 33-3, e-pasts: [email protected], tālrunis: +371 26304169. Pirms sākt lietot SIA „Engineering for children” portālu www.professorjacino.com, lietotāja pienākums ir rūpīgi izlasīt šos portāla www.professorjacino.com lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

Reģistrējoties portālā www.professorjacino.com un izmantojot tajā ievietotos materiālus un pieejamos pakalpojumus, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt Portāla www.professorjacino.com noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.professorjacino.com, kā arī neizmantot tajā ievietotos materiālus un piedāvātos pakalpojumus.

Tīmekļa vietnes https://professorjacino.com lietošanas noteikumi

Tīmekļa vietne https://professorjacino.com (turpmāk arī – PROFESSORJACINO platforma) ir mūsdienīga un digitāla, izglītojoša mācību platforma par to, kā tiek ražoti un iepakoti pārtikas produkti. Platformā PROFESSORJACINO ir pieejemi digitāli mācību materiāli, ar kuru palīdzību jebkura vecuma bērni un pieaugušie noskatoties izglītojošoss video materiālus vieglā un saistošā veidā var iegūt zināšanas par pārtikas produktu ražošanas procesiem un iepakošanas procesiem un var pārliecināties par savām zināšanām, aizpildot platformā pieejamos testus, tā veicinot izpratni par procesiem pārtikas ražošanas un apstrādes nozarēs. Papildus PROFESSORJACINO platformā ir pieejams blogs un apmācības, sniedzot iespēju piedalīties arī dažādos tematiskos vebināros (turpmāk arī – Pakalpojumi). Šīs platformas sociālais mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālā uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Engineerign for children’’ sociālais mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un it īpaši rosināt bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM (science, technology, engineering and mathematics) zināšanas un prasmes. Ja sabiedrība jau bērnībā apgūs zināšanas vieglā, iesaistošā formā, tad nākotnē būs drosme un vēlme padziļinātai izziņai jebkuras sarežģītības procesos, kas pozitīvi ietekmē personības veidošanos un iesaistīšanos darba tirgū.PROFESSORJACINO platforma ir pieejama no dažāda veida elektroniskajām ierīcēm, tā ir ar responsīvu dizainu un ir piemērota lietošanai gan datoros gan planšetdatoros gan mobilajos telefonos.

Pirms PROFESSORJACINO platformas lietošanas, Lietotāju interesēs ir iepazīties un ievērot zemāk aprakstītos noteikumus. Lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā  PROFESSORJACINO platformas lietotāji (turpmāk – Lietotāji) lieto pieejamo informāciju un Pakalpojumus.

Noteikumos lietotie termini
Noteikumi – PROFESSORJACINO platformas lietošanas noteikumi;
PROFESSORJACINO platforma – mūsdienīga un digitāla, izglītojoša mācību platforma https://professorjacino.com, kura paredzēta visām paaudžu grupām;
Pakalpojumi – PROFESSORJACINO platformas un tajā pieejamo izglītojošo video materiālu, testu, bloga un apmācību izmantošanas/lietošanas tiesības;
Lietotājs – PROFESSORJACINO platformas lietotājs ir jebkura vecuma fiziska persona, kura apmeklē PROFESSORJACINO platformu un lieto jebkuru no platformā pieejamajiem materiāliem vai pakalpojumiem.
Engineering for children – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Engineering for children”, juridiskā adrese –Tērbatas iela 33-3, Rīga, LV-1011, reģistrācijas nr. 40203351860, e-pasts: [email protected], tālr. nr. +37126304169, kas ir PROFESSORJACINO platformas īpašnieks un nodrošina PROFESSORJACINO platformas lietotājiem piekļuves PROFESSORJACINO platformai un tajā esošajiem Pakalpojumiem;
PROFESSORJACINO platformas izstrādātājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Engineering for children”, juridiskā adrese –Tērbatas iela 33-3, Rīga, LV-1011, reģistrācijas nr. 40203351860, e-pasts: [email protected], kura autortiesības aizsargātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajim normatīvajiem aktiem autortiesību jomā.

1. Darba uzsākšana PROFESSORJACINO platformā
1.1. Pieslēgšanās PROFESSORJACINO platformai notiek tīmekļa vietnē https://professorjacino.com, kas pieejama datoros, planšetdatoros un mobilajos telefonos un tajā nav nepieciešama papildus autentificēšanās.
1.2. Personām, kuras vēlas uzsākt PROFESSORJACINO sistēmas lietošanu un izmantot tajā ievietotos materiālus un pieejamos pakalpojumus, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem.
1.3. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt PROFESSORJACINO sistēmas lietošanas noteikumiem, lūdzam neapmeklet un nelietot PROFESSORJACINO sistēmu un neizmantot tajā ievietotos materiālus un piedāvātos pakalpojumus.
1.4. Lai uzsāktu darbu PROFESSORJACINO platformā un kļūtu par PROFESSORJACINO platformas Lietotāju, nav nepieciešama papildus autentifikācija.
1.5. Lietotājam ir iespējams abonēt jeb pieraktīties uz PROFESSORJACINO platformas jaunumu saņemšanu, veicot pierakstīšanos jaunumu saņemšanai sadaļā “Paraksties uz mūsu jaunumiem”, ievadot attiecīgajos laukos lietotāja Vārdu un e-pastu. Pēc minēto lauku aizpildīšanas uznirst paziņojums par veiksmīgu reģistrēšanos jaunumu saņemšanai un par tuvākajiem jaunumiem Lietotājam tiek nosūtīts attiecīgs e-pasts.

2. Vispārīgie PROFESSORJACINO platformas noteikumi

2.1. Izmantojot PROFESSORJACINO platformā pieejamos Pakalpojumus, kurus nodrošina Engineering for children, kurš ir PROFESSORJACINO platformas Īpašnieks, jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus (turpmāk – Noteikumi):
2.2. Šie Noteikumi kopā ar pielikumiem (ja attiecināms) ir paredzēti informācijas sniegšanai par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Engineering for children”, kā arī PROFESSORJACINO platformas lietošanas noteikumu un PROFESSORJACINO platformā pieejamo Pakalpojumu Noteikumu izklāstīšanai personām, kas norādītas šajos Noteikumos un kuras lieto PROFESSORJACINO platformā pieejamos Pakalpojumus.
2.3. Pirms jebkādas PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumu lietošanas PROFESSORJACINO platformā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumu lietošanas, Lietotājam ir pienākums iepazīties šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, sīkdatņu lietošanas politiku.
2.4. Reģistrējoties PROFESSORJACINO platformā jaunumu saņemšanai vai Testu rezultātu sertifikāta saņemšanai, lietotājam jāiepazīstas ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem un jāizvēlas piekrist visiem sīkdatņu lietošanas noteikumiem vai nepiekrist. Nepiekrītot sīkdatņu lietošanas noteikumiem, lietotājs nevarēs izmantot reģistrēšanos jaunumu saņemšana un pierakstīties Testa rezultātu sertifikāta saņemšanai.
2.5. Lietotājs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.
2.6. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti šo Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, lietojot PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumus, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai Lietotājs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiek veikta Pakalpojumu lietošana. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2022.gada 4.martā.
2.7. Pārkāpjot kādu no tālāk minētajiem noteikumiem, Jums var tikt pārtraukta pieeja PROFESSORJACINO platformai:
2.7.1. Nedrīkst izmantot PROFESSORJACINO platformu nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem.
2.7.2. Nedrīkst izmantot PROFESSORJACINO platformu kā attālās krātuves serveri vai failu mitināšanas pakalpojumu.
2.7.3. Nedrīkst izmantot satura publicēšanai vai reklamēšanai, kas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā var būt nelikumīgs.
2.7.4. Nedrīkst izmantot satura publicēšanai vai reklamēšanai, kas veicina nelikumīgas darbības.
2.7.5. Nedrīkst izmantot, publicēt vai reklamēt Pornogrāfiska rakstura saturu.
2.7.6. Nedrīkst izmantot satura publicēšanai vai reklamēšanai, kura vienīgais mērķis ir nodarīt kaitējumu vai izraisīt naidu, vai saturu, ko var uzskatīt par apmelojošu.
2.7.7. Nedrīkst izmantot rasistiska rakstura saturu vai jebkuru citu saturu, kura mērķis ir veicināt citu personu iebiedēšanu vai pazemošanu.
2.7.8. Nedrīkst pielietots PROFESSORJACINO platformu krāpšanā, piemēram, “ātri kļūt bagātam” vai citās apšaubāmās shēmās.
2.7.9. Nedrīkst izmantot PROFESSORJACINO platformu un tās saturu vietnēs, kurās tiek vākti ziedojumi, izņemot gadījumus, kad ir saņemta nepārprotama atļauja no Engineering for children.
2.7.10. Nedrīkst izmantot PROFESSORJACINO platformu un tās saturu vietnēs, kuru vienīgais mērķis ir iegūt meklētājprogrammu rangu vai sekotājus sociālajos tīklos.
2.7.11. Nedrīkst izmantot PROFESSORJACINO platformu un tās saturu vietnēs, kuru saturs galvenokārt sastāv no trešo pušu reklāmām vai kopēta satura.
2.7.12. PROFESSORJACINO platformā nedrīkst publicēt saturu, kas pārkāpj Google vietņu kvalitātes vadlīnijas.
2.7.13. PROFESSORJACINO platformā nedrīkst publicēt saturu, kas pārkāpj Google nevēlamās programmatūras politiku.
2.8. Jūs piekrītat, ka PROFESSORJACINO platformā nedrīkst:
2.8.1. ļaunprātīgi izmantot vai traucēt PROFESSORJACINO platformas: https://professorjacino.com darbību;
2.8.2. augšupielādēt vai publicēt saturu, kas ir publicēts PROFESSORJACINO platformā https://professorjacino.com un ir aizsargāts ar autortiesībām vai citādi pakļauts Engineering for children vai trešo personu īpašumtiesībām, ja vien jūs neesat šādu tiesību īpašnieks vai ja jums nav likumīgā īpašnieka rakstveida atļaujas;
2.8.3. augšupielādēt, publicēt vai reklamēt jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudīgs, ļaunprātīgs, uzmācīgs, apmelojošs, vulgārs, neķītrs, citu personu privātumu aizskarošs, naidīgs vai rasistiski, etniski vai citādi noraidošs;
2.8.4. augšupielādēt vai publicēt jebkādu pieaugušajiem paredzētu saturu;
2.8.5. sūtīt nevēlamus komerciālus e-pastus (surogātpastu);
2.8.6. piedāvāt pārdošanai vai pārdot jebkuru PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumu, kas pārkāpj visus piemērojamos Eiropas savienības vai Latvijas Republikas likumus vai noteikumus;
2.8.7. augšupielādējiet vai publicējiet saturu, kuru jums nav tiesību pārraidīt saskaņā ar tiesību aktiem vai līgumiskām vai uzticības attiecībām;
2.8.8. augšupielādēt failus tikai tādēļ, lai tos mitinātu https://professorjacino.com platformā un lai tos izmantotu ārpus platformas, kas izveidota, izmantojot PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumus;
2.8.9. augšupielādēt vai publicēt jebkādu saturu, kas veicina vai sniedz pamācību informāciju par nelikumīgām darbībām;
2.8.10. uzdoties par jebkuru personu vai organizāciju;
2.8.11. pārsniegt Pakalpojumu apjomu, par kuru esat reģistrējies;
2.8.12. izmantot Pakalpojumus kā pārsūtīšanas pakalpojumu uz citu vietni;
2.8.13. iekļaut jebkuru reklāmu, kas ievērojami samazina vietnes lietojamību;
2.8.14. slēpt https://professorjacino.com domēna vārdu bezmaksas vietnēs, izmantojot HTML rāmjus vai jebkādā citā veidā.

3.    Informācija par autortiesībām

3.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, lietojot PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumus https://professorjacino.com.
3.2. Visa veida autortiesības uz PROFESSORJACINO platformu un tajā esošo informāciju un materiāliem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Engineering for children ”– juridiskā adrese –Tērbatas iela 33-3, Rīga, LV-1011, reģistrācijas nr. 40203351860, e-pasts: [email protected] (turpmāk arī – Īpašnieks), īpašums un autortiesības uz PROFESSORJACINO platformā redzamajiem vizuālajiem materiāliem nostiprinātas Latvijas Republikas Patentu reģistrā. Dati par Īpašnieku tiek uzkrāti un uzglabāti – Juridisko personu reģistrā, reģistra uzturētājs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs SIA “LURSOFT IT”.
3.3. Vairāk informācijas par Īpašnieku sniegts sadaļā “Par mums“.
3.4. Īpašnieka kontaktinformācija sniegta PROFESSORJACINO platformas Kājenē.
3.5. Pārpublicējot informāciju no PROFESSORJACINO platformas, atsaukšanās uz PROFESSORJACINO platformu ir obligāta.

4.    Pakalpojumi

4.1. PROFESSORJACINO platformā tiek sniegti PROFESSORJACINO platformā pieejamie Pakalpojumi, kuru Izstrādātājs un Īpašnieks ir Engineering for children un Lietotājam ir pienākums ievērot šos Noteikumus un Privātuma politiku, sīkdatņu lietošanas noteikumus.
4.2. PROFESSORJACINO platformā pieejamie Pakalpojumi ir Engineering for children radīti mūsdienīgi, digitāli mācību materiāli video un testu formā, kā arī, ir iespējams pieteikties apmācībām klātienē/attālināti, piedalīties Engineering for children organizētajos tematiskajos vebināros un lasīt Blogā pieejamos rakstus.
4.3. PROFESSORJACINO platforma izveidota ar Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda atbalstu, projekta nr.9.1.1.3/15/I/001 un atbalstītājiem, kuri norādīti PROFESSORJACINO platformas sadaļā “Par mums”.
4.4. PROFESSORJACINO platformā pieejamie materiāli tapuši balstoties uz vēlmi izglītot sabiedrības locekļus par STEM, lai veicinātu sabiedrības dzīves kvalitāti un izpratni par pārtikas rūpniecību, sarežģītos procesus izklāstot viegli uztveramā un saistošā veidā.Papildus informācija par PROFESSORJACINO platformas lietošanu pieejama sadaļā “Apmācības”, kurā ir pieejama “Video apmācība” – “Metodiskie norādījumi darbam ar digitālo mācību materiālu par pārtikas produktu ražošanu”.
4.5. PROFESSORJACINO platformā sniegtajiem PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumu attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Īpašnieks dara visu iespējamo, lai Pakalpojumu krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Īpašnieks nevar garantēt, ka Lietotāja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Pakalpojumu krāsas. Lietotājs saprot, ka Pakalpojumi var nebūtiski atšķirties no to attēliem.
4.6. Ja vien nav norādīts citādi, visi Pakalpojumi, kas ir piedāvāti PROFESSORJACINO platformā, ir pieejami.
4.7. Lietotājs PROFESSORJACINO platformā var pieteikties jaunumu saņemšanai sadaļā “Paraksties uz mūsu jaunumiem”, kurā Lietotājam attiecīgajos teksta laukos ir jāievada Lietotāja Vārds un E-pasts. Pēc attiecīgo teksta lauku ievades un nosūtīšanas nospiežot pogu “Submit”, pirms tam attiecīgi atzīmējot vai Lietotājs piekrīt/nepiekrīt sīkdatņu lietošanas noteikumiem, Lietotājs uz savu norādīto e-pasta adresi saņems e-pastu, kurā Lietotājam vēlreiz jāakceptē pierakstīšanās jaunumu saņemšanai, aktivizējot logu reCAPTCHA.
4.8. PROFESSORJACINO platformā Lietotājs var norādīt, par kādu produktu vēlētos uzzināt, aizpildot teksta lauku “Par kuru produktu Tu vēlētos uzzināt”, ieklikšķinot reCAPTCHA laukā “Neesmu robots” un nospiešot pogu “Send”.
4.9. PROFESSORJACINO platformā sadaļā “TESTI” Lietotājs var pārliecināties par savām zināšanām aizpildot izvēlēto testu no PROFESSORJACINO platformā pieejamo testu klāsta. Lai uzsāktu izvēlētā testa izpildi, jānospiež uz pogas “Sākt”, atzīmē, jūsuprāt, pareizo atbildi un spiež uz pogas “Nākamais”, šādā veidā turpina secīgi aizpildīt testu līdz tiek atzīmētas visas testa jautājumu atbildes. Lai atgrieztos pie iepriekšējā jautājuma, var nospiest pogu “Atpakaļ”. Pēc attiecīgā testa izpildīšanas, Lietotājs var vienkārši apskatīt savu rezultātu, nospiežot pogu “Rezultāts” vai pierakstīties sertifikāta saņemšanai, tādā gadījumā Lietotājs aizpilda teksta laukus “Tavs vārds, uzvārds” un “E-pasts”, pirms tam attiecīgi atzīmējot vai Lietotājs piekrīt/nepiekrīt sīkdatņu lietošanas noteikumiem un nospiež pogu “Rezultāts”. Pēc minēto teksta lauku aizpildes, Lietotājs uz savu norādīto e-pastu saņem visus testa jautājumus, atbildes un savu rezultātu.
4.10.Gadījumā, ja Lietotājs veicis šo noteikumu 4.7., 4.8., 4.9.punktos minētās darbības, pēc kuru veikšanas PROFESSORJACINO platformā Lietotājam ir jāsaņem e-pasts, Engineering for children lūdz pārbaudīt vai e-pasts no PROFESSORJACINO platformas nav iekritis “Junk” e-pastu sadaļā. Engineering for children nenes nekāda veida atbildību, ja Lietottājs kādā no teksta laukiem aizpildījis neprecīzu informāciju kā rezultātā Lietotājs nav saņēmis attiecīgo e-pastu vai, ja Lietotājs ievadījis trešo personu informāciju, šādā gadījumā Lietotājs nes pilnu atbildību par zaudējumiem, kas tādēļ radušies Lietotāja rīcības vai bezdarbības rezultātā.
4.11. Engineering for children patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Pakalpojumus (vai kādu tā daļu) ar vai bez brīdinājuma.

5.    Personas datu apstrāde

5.1. Engineering for children apstrādā Lietotāja personas datus saskaņā ar PROFESSORJACINO platformas Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Lietotājam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
5.2. Izmantojot PROFESSORJACINO platformu un tajā pieejamos Pakalpojumus, jūs piekrītat, ka Engineering for children var izmantot šādus datus saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

6.    Tiesības grozīt noteikumus

6.1. Engineering for children patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:
6.1.1.   PROFESSORJACINO platformas lietošanas noteikumu grozījumiem;
6.1.2.    piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.
6.2. Katru reizi, lietojot Pakalpojumus, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā PROFESSORJACINO platformas lietošanas dienā.
6.3. Engineering for children patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vienpersoniski mainīt šos Noteikumus. Šādas izmaiņas netiks piemērotas ar atpakaļejošu datumu. Izmaiņas, kas veiktas juridisku iemeslu dēļ, stāsies spēkā nekavējoties.
6.4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt šos Noteikumus un apzināties visas izmaiņas. PROFESSORJACINO platformas izmantošana un PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumu turpināšana pēc jebkādām izmaiņām nozīmē jūsu piekrišanu šādām izmaiņām.

7.   Pakalpojumu atteikuma tiesību izmantošana un Pakalpojumu atjaunošana

7.1. Lietotājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no saņemtajiem Pakalpojumiem un pierakstīšanos jaunumiem PROFESSORJACINO platformā, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu šo Noteikumu 7.2.punktā norādītā formā, kurā būtu ietverts Lietotāja paziņojums par atteikšanos no Pakalpojumu lietošanas. Paziņojums par atteikšanos no Pakalpojumu lietošanas iesniedzams vai nosūtāms Engineering for children uz elektroniski uz e-pastu: [email protected]. Saņemot Lietotāja paziņojumu elektroniski, Engineering for children nekavējoties nosūta Lietotājam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Lietotāja e-pastu.
7.2. Atteikuma veidlapa (paraugs)
Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no Pakalpojumu un/vai jaunumu saņemšanas PROFESSORJACINO platformā.
Adresāts [šeit norāda Engineering for children nosaukumu, faktisko adresi un, ja ir, tālruņa numuru un e-pasta adresi]
Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no Pakalpojumu un/vai jaunumu saņemšanas PROFESSORJACINO platformā [nevajadzīgo svītrot]
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot]
Lietotāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)
Lietotāja(-u) adrese/ e-pasts
Lietotāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]
Datums
7.3. Lietotājs nekavējoties, no Paziņojuma izsūtīšanas, kad nosūtījis Engineering for children Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, pārtrauc attiecīgo Pakalpojumu lietošanu.
7.4. Lietotājs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Pakalpojumus Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos.
7.5. Engineering for children pēc saviem ieskatiem ir tiesības jebkurā laikā bez jebkāda iemesla apturēt Pakalpojumu lietošanu un noslēgt piekļuves Pakalpojumiem vai pārtraukt Pakalpojumu darbību. Šāda Pakalpojumu pārtraukšana izraisīs Lietotāja PROFESORJACINO platformā ievadītās informācijs dzēšanu un var ierobežot vai liegt piekļuvi jūsu Pakalpojumu izmanotšanas laikā ievadītajiem datiem.
7.6. Lai izvairītos no šaubām, Engineering for children nav pienākuma glabāt, uzturēt vai nodrošināt Lietotājam jebkura satura kopiju, ko Lietotājs vai tā pilnvarotie pārstāvji sniedzat, izmantojot Pakalpojumus.
7.7. Lietotājam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Pakalpojumu sniegšanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 7.punktā vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.
7.8. Gadījumā, ja pēc šajos noteikumos aprakstītās Pakalpojumu piekļuves slēgšanas Lietotājs vēlas atjaunot piekļuvi Pakalpojumiem, tad Lietotājam jāveic jauns Pakalpojumu/pierakstīšanās jaunumiem pasūtījums PROFESSORJACINO platformā.

8.    Piegāde

8.1. Engineering for children pēc pierakstīšanās uz jaunumu saņemšanu sadaļā “Paraksties uz mūsu jaunumiem” pieprasījuma saņemšanas nosūta Lietotājam apstiprinājuma e-pastu ar lūgumu akceptēt jaunumu saņemšanas pasūtījumu, pēc kura akceptēšanas Lietotājs turpmāk saņems jaunumus par PROFESSORJACINO platformā pieejamo informāciju.
8.2. Atsevišķa piegādes maksa par Pakalpojumu piegādi netiek piemērota un Pakalpojumu piegāde tiek veikta tikai elektroniskā veidā uz Lietotāja e-pastu, ja attiecināms.
8.3. Īpašumtiesības uz Pakalpojumiem saglabājas Engineering for children visu laiku un Lietotājam tiek nodotas tikai Pakalpojumu lietošanas tiesības līdz brīdim, kad Lietotājs izmanto Pakalpojumu attiekuma tiesības vai tiek piemērots kāds cits šo Noteikumu punkts.

9.    Pakalpojumu cena un piegādes izdevumi

9.1. Pakalpojumu lietošanai PROFESSORJACINO platformā netiek piemērota Pakalpojumu lietošanas maksa un netiek piemēroti sagatavošanas un/vai piegādes izdevumi, ja vien Engineering for children PROFESSORJACINO platformā nav norādīts citādāk.
9.2. PROFESSORJACINO platformā Pakalpojumiem var tikt piemērotas cenas bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to ievietošanas PROFESSORJACINO platformā un gadījumā, ja Lietotājs izvēlējies iegādāties PROFESSORJACINO platformā pieejamu maksas pakalpojumu, tad piekļuve attiecīgajam Pakalpojumam tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma maksas apmaksas saskaņā ar šiem noteikumiem.
9.3. Engineering for children neuzņemas atbildību pret Lietotāju vai trešajām personām par Pakalpojumu izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.
9.4. Ja Engineering for children pārtrauc Pakalpojumus, ja tas ir saprātīgi iespējams, Engineering for children paziņo Lietotājam par to iepriekš un dos iespēju iegūt informāciju no Lietotāja iegādātajiem Pakalpojumiem (ja attiecināms).

10.    Apmaksa

10.1. Gadījumā, ja kādam no PROFESSORJACINO platformā esošajiem Pakalpojumiem tiek piemērota maksa, tad atkarībā no Lietotāja izvēlētā Pakalpojuma, saskaņā ar Engineering for children piedāvātajiem Pakalpojumu izcenojumiem (ja attiecināms) PROFESSORJACINO platformā attiecīgajā Pakalpojuma Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, Lietotājs veic samaksu par par izvēlētajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Engineering for children izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītā laikā, kurš nosūtīts uz attiecīgā Lietotāja e-pastu.
10.2. Piekrītot šiem PROFESSORJACINO platformas Lietošanas Noteikumiem, Lietotājs piekrīt, ka par maksas Pakalpojumiem, ja tādi pieejami un iegādāti PROFESSORJACINO platformā, Engineering for children izraksta elektroniskus rēķinus un šādi izrakstīti elektroniski rēķini ir derīgi bez paraksta un tos akceptē Lietotājs un piekrīt šādu rēķinu saņemšanai Pakalpojumu Pasūtījumā norādītajā e-pastā.
10.3. PROFESSORJACINO platforma nenodrošina “Tax Free” pakalpojumus.
10.4. Samaksas apmērs (ja tāds noteikts) par Pakalpojumiem tiek piemērots atkarībā no Lietotāja izvēlētā Pakalpojuma, saskaņā ar Engineering for children piedāvātajiem Pakalpojumu izcenojumiem PROFESSORJACINO platformā attiecīgajā Pakalpojuma Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.
10.5. Gadījumā, ja no pirmreizējā Pakalpojuma pasūtījuma ir mainījusies jebkura Lietotāja informācija, kas var ietekmēt maksājuma samaksu par Pakalpojumu lietošanu, Lietotājam ir pienākums iepriekš vai uzreiz pēc informācijas izmaiņām paziņot par to Engineering for children e-pastā: [email protected], norādot attiecīgās Lietotāja informācijas izmaiņas.

11.    Lietotāja tiesības un pienākumi

11.1. Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumus tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Pakalpojumu saņemšanas.
11.2. Lietotājs apņemas PROFESSORJACINO platformā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju, kur paredzēta tāda iespēja. Mainoties Lietotāja norādītajai informācijai, Lietotājam ir pienākums nekavējoties to atjaunot un informēt par to Engineering for children.
11.3. Lietotājs apņemas godīgi un pareizi izmantot PROFESSORJACINO platformu, nekaitēt tās darbam vai stabilai darbībai. Ja Lietotājs neievēro šo saistību, Engineering for children ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Lietotāja iespēju izmantot PROFESSORJACINO platformu un Engineering for children neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Lietotāja zaudējumiem.
11.4. Lietotājam ir pienākums samaksāt par pasūtītajiem maksas Pakalpojumiem (ja attiecināms), kuriem PROFESSORJACINO platforā norādīta lietošanas maksa un pieņemt tos šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
11.5. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Lietotājs apņemas pirms Pakalpojumu lietošanas sākuma apskatīt Pakalpojumus un pārliecināties, ka saņemtie Pakalpojumi ir tie, kurus Lietotājs pasūtīja.
11.6. Lietotājam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.
11.7. Lietotājs uzņemas atbildību par Pakalpojumu izmantošanu atbilstoši attiecīgo Pakalpojumu mērķim, šiem Noteikumiem, Autortiesību likumā, citos Latvijas Republikas un starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Jebkura Pakalpojumu izmantošana, kas neatbilst šiem Noteikumiem, tiks uzskatīta par Engineering for children tiesību pārkāpumu.
11.8. Lietotājs apņemas nenodot trešajām personām Pakalpojumu lietošanas un sniegšanas tiesības, kā arī visas šeit minētās tiesības, intereses vai pienākumus (vai nu saskaņā ar likumu, vai citādi) bez iepriekšējas rakstiskas Engineering for children piekrišanas. Ievērojot iepriekš minēto, Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir saistoši Lietotājam un to attiecīgajiem aizbildņiem, aizgādņiem, pēctečiem un atļautajiem cesionāriem, tie nāk par labu un ir izpildāmi.

12. Engineering for children tiesības un pienākumi

12.1. Engineering for children sniedz Pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
12.2. Engineering for children pienākums ir:
12.2.1.   veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Lietotājs varētu pienācīgi izmantot PROFESSORJACINO platformas sniegtos Pakalpojumus;
12.2.2. cienīt Lietotāja privātumu, Lietotāja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.3. Engineering for children apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.
12.4. Engineering for children var grozīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus bez Lietotāja piekrišanas.

13. Garantija un Lietotāja atteikuma tiesības neatbilstošu Pakalpojumu gadījumā

13.1.   Engineering for children nodrošina Pakalpojumu kvalitāti atbilstoši PROFESSORJACINO platformā sniegtajiem Pakalpojumu aprakstiem un šiem Noteikumiem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošam normatīvo aktu prasībām.
13.2. Engineering for children Pakalpojumu lietošanas laikā nodrošina šādas garantijas:
13.2.1. kļūdu novēršanu, gadījumā, ja kļūda ir radusies Engineering for children tiešu darbību rezultātā vai Pakalpojumi darbojas neatbilstoši Pakalpojumu aprakstam un/vai PROFESSORJACINO platformas lietošanas noteikumiem, šādā gadījumā Lietotājs piesaka Pakalpojumu kļūdu Engineering for children e-pastā: [email protected].
13.2.2.    Par garantijas apkopes jautājumiem Lietotājs var interesēties uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: [email protected].
13.3. Engineering for children nesniedz tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz Pakalpojumu piemērotību Lietotāja konkrētiem mērķiem vai specifiskajiem biznesa procesiem.
13.4. Lietotājs uzņemas risku par Pakalpojumu lietošanu un piekrīt, ka Pakalpojumi ir pieejami tādā apmērā un kvalitātē, kādā tas ir noteikts starp Engineering for children un Lietotāju uzsākot lietot Pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz esošo Pakalpojumu tehniskām un funkcionālām iespējām un aktuālās pieejamības.
13.5. Engineering for children negarantē, ka Pakalpojumi atbildīs Lietotāja īpašajām prasībām, būs nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām.
13.6. Engineering for children negarantē, ka Pakalpojumu rezultātiem, ko var iegūt, izmantojot Pakalpojumus, jābūt precīziem vai uzticamiem un informācijas vai cita materiāla kvalitāte, ko Lietotājs iegādājās vai ieguvis, izmantojot PROFESSORJACINO platformu, atbildīs Lietotāja cerībām, un visas Pakalpojumos esošās kļūdas tiks labotas.

14. Ārpus tiesas strīdu risināšanas noteikumi

14.1. Lietotājs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīviem Pakalpojumiem, to var izdarīt elektroniski, nosūtot pretenziju brīvā formā uz Engineering for children e-pastu:[email protected], kurā norāda konkrēto Pakalpojumu.
14.2. Iesniedzot sūdzību, Lietotājam ir jānorāda šāda informācija:
14.2.1. Pakalpojumi, faktūrrēķina un Pasūtījuma numurs, ja tāds ticis piešķirts. Ja ir iespējams, Lietotājs pievieno faktūrrēķinu, lai Engineering for children varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Lietotāja sūdzību;
14.2.2. jānorāda Pakalpojumu defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa un tā konstatēšanas laiks, ja tas iespējams;
14.2.3. jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Pakalpojumu fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt, print screen), u. c.
14.3. Iesniedzot sūdzību, Lietotājam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Lietotājs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
14.3.1. Engineering for children bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Pakalpojumu neatbilstību – trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;
14.3.2. attiecīgi samazināt Pakalpojumu pirkuma cenu (ja tāda tikusi noteikta), par ko Engineering for children un Lietotājs ir vienojušies elektroniski e-pastā;
14.3.3. atmaksāt Lietotājam par Pakalpojumu lietošanas samaksāto naudas summu (ja tā samaksāta atbilstoši šiem Noteikumiem), izņemot gadījumu, ja Pakalpojumu neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas Pakalpojumus izmantot. Pakalpojumu neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Pakalpojumu pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot funkcionālas/vizuāli konstatējamas izmaiņas Pakalpojumos.
14.4. Izskatot sūdzību vai iesniegumu par personas datu apstrādi/dzēšanu, atbilde tiek sniegta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no sūdzības/iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Lietotāja sūdzību, Engineering for children nekavējoties rakstveidā informē par to Lietotāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
14.5. Ja Lietotājs konstatē neatbilstošas kvalitātes Pakalpojumus un vēlas pārtraukt to saņemšanu/lietošanu, Engineering for children apņemas nodrošināt Lietotājam Pakalpojumu pārtraukšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem.
14.6. Lietotājs tiek brīdināts, ka patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes PROFESSORJACINO platformai, automatizētas datu apstrādes PROFESSORJACINO platformas darbības traucēšana un nelikumīga rīcība ar šajā PROFESSORJACINO platformā iekļauto informāciju,  nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes PROFESSORJACINO platformas resursu ietekmēšanas ierīcēm, datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu galiekārtām ir kriminālsodāmas darbības un atbildība par šīm darbībām iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
14.7. Lietotājs tiek brīdināts, ka nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem ir administratīvi vai krimināli sodāmas.
14.8. Pieslēgšanās PROFESSORJACINO platformai ar citu personu lietotāja vārdiem un parolēm, kā arī mēģinājums tās iegūt ir noziedzīga darbība.
14.9. Engineering for children nenes atbildību par PROFESSORJACINO platformas normālu darbību, ja tiek lietota programmatūra vai interneta pārlūku paplašinājumi, kas jebkādā veidā pārveido vai padara nepieejamu PROFESSORJACINO platformas oriģinālo saturu.
14.10. Lietotājs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot PROFESSORJACINO platformu, tajā skaitā, bet ne tikai, par Pakalpojumu PROFESSORJACINO platformā sniegto datu pareizību. Lietotājs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās Pakalpojumu lietošanas vai PROFESSORJACINO platformā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
14.11. Lietotājs atbild par savu datu uzglabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja PROFESSORJACINO platformā sniedzamos Pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās PROFESSORJACINO platformai, izmantojot Lietotāja pieslēgšanās datus, Engineering for children šādu personu uzskata par Lietotāju un Lietotājs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas PROFESSORJACINO platformā.
14.12. Engineering for children, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Lietotājs, neņemot vērā Engineering for children rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
14.13. Lietotājam ir pienākums nodrošināt savu PROFESSORJACINO platformā ievadīto datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Lietotājs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Engineering for children, kā arī nekavējoties jāinformē Engineering for children par pieslēgšanās PROFESSORJACINO platformas datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Lietotāja atpazīšanas datus, uzskatāmas par Lietotāja veiktām, un Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
14.14. Pārkāpjot šos Noteikumus izmantojot PROFESSORJACINO platformu, pārkāpēja puse atbild Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
14.15. Gadījumā, ja Engineering for children pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Lietotājam radušos tiešo kaitējumu vai tiešajiem zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Engineering for children pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Engineering for children un Lietotājs apzinājās PROFESSORJACINO platformas un tajā esošo Pakalpojumu lietošanas uzsākšanas brīdī.
14.16. Engineering for children piegādā Pakalpojumus tikai Lietotāja personīgai lietošanai. Lietotājs apņemas neizmantot iegādātos Pakalpojumus komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Engineering for children nebūs atbildīgs par jebkādu Lietotāja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
14.17. Engineering for children neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Lietotāji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Engineering for children PROFESSORJACINO platformā esošo norādi.
14.18. Lietotājs skaidri saprotat un piekrītat, ka Engineering for children nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai priekšzīmīgiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem par peļņas zaudēšanu, nemateriālo vērtību, izmantošanu, datiem vai citiem nemateriāliem zaudējumiem (pat ja Engineering for children ir informēts par šādu bojājumu iespējamību), kas izriet no:
14.18.1. Pakalpojumu izmantošanas vai nespējas tos izmantot;
14.18.2. aizstājēju Pakalpojumu un Pakalpojumu iepirkuma izmaksām, kas rodas, iegādājoties Pakalpojumus, datus, informāciju vai saņemot ziņojumus vai darījumus, kas veikti, izmantojot Pakalpojumus;
14.18.3. neatļautas piekļuves Lietotāja informācijai vai datiem vai to pārveidošanu;
14.18.4. jebkuras trešās personas paziņojumi vai rīcība Pakalpojumā;
14.18.5. vai jebkurš cits ar Pakalpojumiem saistīts jautājums.
14.19. Ciktāl to atļauj likums, Engineering for children kopējā atbildība par jebkādām prasībām saskaņā ar šiem Noteikumiem, tostarp par jebkādām netiešām garantijām, ir ierobežota līdz summai, kuru Lietotājs samaksājis par Pakalpojumu izmantošanu.
14.20. Engineering for children apzinās, ka dažās valstīs Lietotājam kā patērētājam var būt likumīgas tiesības, kuras atšķirās no Latvijas Republikā spēkā esošajām patērētāju tiesībām. Ja Lietotājs izmanto Pakalpojumus personiskiem mērķiem, nekas šajos Noteikumos neierobežo patērētāja likumīgās tiesības, no kurām nevar atteikties saskaņā ar šiem noteikumiem.
14.21. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Engineering for children nav atbildīgs un tas nesedz nekādus zaudējumus par Lietotāja un/vai trešo personu veiktajām darbībām PROFESSORJACINO platformā un/vai PROFESSORJACINO platformas Pakalpojumos vai ārpus tiem, kuras Engineering for children iepriekš nebija iespējams nojaust, novērst un kuras ir pretrunā ar šiem Noteikmumiem un tiesību normatīvajiem aktiem.

15.    Notikumi ārpus Engineering for children kontroles

15.1.    Engineering for children nebūs atbildīgs par jebkādu saistību saskaņā ar ar šo Noteikumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana rodas saistībā ar notikumiem ārpus Engineering for children kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 16.2. punktā.
15.2.    Notikums ārpus Engineering for children kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Engineering for children pamatoti nevar kontrolēt, tai skaitā Latvijas Republikas valdības pieņemtos lēmumus, ārkārtas stāvokļa pasludināšanu, kara darbību, politisko situāciju, terora aktu draudus, pandēmijas apstākļus vai dabas katastrofas.
15.3.    Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Engineering for children kontroles, kas ietekmē pienācīgu Engineering for children saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem:
15.3.1. Engineering for children nekavējoties informēs Lietotāju;
15.3.2. Engineering for children saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Engineering for children kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Engineering for children kontroles ietekmē Pakalpojumu piegādi Lietotājam, Engineering for children saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Engineering for children notikumu ārpus Engineering for children kontroles beigām.

16.    Informācijas sūtīšana

16.1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.
16.2. Lietotājs, lai sazinātos ar Engineering for children rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Lietotāja pienākums sazināties ar Engineering for children rakstiski, sūta Engineering for children e-pastu uz adresi: [email protected] vai parasto vēstuli adresētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Engineering for children ” uz šajos Noteikumos norādīto adresi. Engineering for children rakstiski informēs Lietotāju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no šiem Noteikumiem nolūkā Lietotāja vēršanās pie Engineering for children kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 6. punktā.
16.3. Engineering for children visus paziņojumus Lietotājam sūta uz PROFESSORJACINO platformā Lietotāja norādīto e-pasta adresi, ja Lietotājs izmantojis attiecīgās platformā pieejamās datu ievades formas, kas paredz Lietotāja e-pasta ievadi.

17.    Citi noteikumi

17.1. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
17.2. Lietotājam, ņemot vērā Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Pakalpojumiem. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.
17.3. Engineering for children ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Lietotāja tiesībām un Engineering for children saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Engineering for children informēs Lietotāju, sniedzot informāciju par nodošanu PROFESSORJACINO platformā.
17.4. Lietotājam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Engineering for children rakstiskas piekrišanas.
17.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
17.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Engineering for children kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību/saistību izpildes saskaņā ar šiem Noteikumiem, nenozīmē Lietotāja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.
17.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
17.8. Strīdi starp Lietotāju un Engineering for children risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Engineering for children atsakās apmierināt Lietotāja sūdzību vai Lietotājs nepiekrīt Engineering for children piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Lietotājs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).
17.9. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
17.10. Papildus iepriekš norādītajam, Lietotājs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par Interneta vietnē “https://professorjacino.com” izmantotajiem vai iegādātajiem Pakalpojumiem. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.

Spēkā no 04.03.2022.

***

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Engineering for children”, reģistrācijas nr. 40203351860, juridiskā adrese: Tērbatas iela 33-3, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Engineering for children) kā personas datu apstrādes pārzinis tīmekļa vietnē https://professorjacino.com (turpmāk arī – PROFESSORJACINO platforma) veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem personas datu apstrādes jomā, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR). Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei PROFESSORJACINO platformā, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
1.2. Šeit Tu vari plašāk iepazīties ar Engineering for children īstenoto privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika).
1.3. Engineering for children apliecina, ka pret personu datiem, kas nonāk Engineering for children rīcībā, tiek ievērotas augstākās drošības prasības un maksimāli aizsargāts datu subjektu privātums. Engineering for children iegulda resursus un savā ikdienas darbībā rūpējas par to, lai personu dati būtu pasargāti.
1.4. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādā veidā Engineering for children apstrādā identificējamas fiziskas personas – Datu subjekta (turpmāk – Datu subjekts) personas datus, kuri nonāk Engineering for children rīcībā, gadījumos, kad Datu subjekti sazinās ar Engineering for children, izmantojot pieejamos saziņas kanālus (datu ievades laukus sadaļās: “Testi”, “Paraksties uz mūsu jaunumiem” kā arī tālrunis, e-pasts, pasts), vai apmeklējot Engineering for children interneta vietni vai apmeklējot Engineering for children telpas un teritoriju, kā arī ar Engineering for children darbību saistītos publiskos pasākumus.
1.5. Privātuma politika sniedz informāciju, kā Engineering for children iegūst personas datus par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informē Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem un sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.
1.6. Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu Datu subjektu, kura personas datus apstrādā Engineering for children un tā ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā dati ir nonākuši Engineering for children rīcībā.
1.7. Šī Politika sagatavota cenšoties pēc iespējas vienkāršākā veidā iepazīstināt ar jautājumiem, kas saistīti ar personu datu aizsardzību mūsu Engineering for children, taču atsevišķas definīcijas tiek lietotas atbilstoši tam, kā tās sniegtas VDAR:
1.7.1. personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu -“datu subjekts”. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētais fiziskai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
1.7.2. apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana aiz iznīcināšana;
1.7.3. pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
1.7.4. uzraudzības iestāde – ir neatkarīga publiska iestāde, ko izveidojusi dalībvalsts, ievērojot VDAR 51. panta prasības. Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija.
1.8. Privātuma politikā Engineering for children ir aprakstījusi tā veiktos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaikus nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā.

2. Pārzinis un kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Engineering for children”, juridiskā adrese –Tērbatas iela 33-3, Rīga, LV-1011, reģistrācijas nr. 40203351860, e-pasts: [email protected], tālr. nr. +37126304169.
2.2. Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, lūgums sūtīt e-pastu uz: [email protected] vai personīgi vērsties Engineering for children juridiskajā adresē.

3. Personas datu veidi

3.1. Personas datu veidi, kurus apstrādā Engineering for children, ir atkarīgi no Datu subjekta izmantotajiem Engineering for children pakalpojumiem vai paša Datu subjekta veiktajām aktivitātēm.
3.2. Biežāk apstrādātie dati tiek iegūti, Datu subjektam saņemot, vai, izsakot vēlmi Engineering for children saņemt, Engineering for children sniegtos pakalpojumus: aizpildot izvēlētos testus PROFESSORJACINO platformas sadaļā “Testi” un pierakstoties sertifikāta saņemšanai vai pierakstoties jaunumiem sadaļā “Paraksties uz mūsu jaunumiem” vai sadaļā “Par kuru produktu Tu vēlētos uzzināt?”. Šādā gadījumā varētu tikt apstrādāti dati:
– Personas vārds, uzvārds;
– Kontaktinformācija: e-pasts;
– Informācija par saņemtajiem pakalpojumiem (Datu subjekta viedoklis);
– Informācija, ko persona pati ir iesniegusi Engineering for children;
3.3. Ja Lietotājs izsaka pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti, Engineering for children ir pienākums izskatīt šādu sūdzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kuras savukārt nosaka minimālo personas datu apjomu, kura sūdzības iesniedzējam ir jānorāda savā sūdzībā (piem., vārds, uzvārds, kontaktinformācija), līdz ar to Engineering for children ir tiesisks pamats šādu datu apstrādei un attiecīgā informācija tiek fiksēta Engineering for children dokumentos un attiecīgi saglabāta.

4. Datu apstrādes veidi, tiesiskie pamati, glabāšanas termiņi un piekļuves tiesības
4.1. Tipiskākie datu apstrādes tiesiskie pamati Engineering for children ir – datu apstrāde Pakalpojumu sniegšanas izpildei, datu apstrāde pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai, datu apstrāde uz datu subjekta piekrišanas pamata.
4.2. Datu apstrāde, lai veiktu Pakalpojumu sniegšanas izpildi. Datu subjektam saņemot Pakalpojumus (piedaloties Engineering for children organizētajās apmācībās) tiek uzskatīts, ka Engineering for children un Datu subjekta starpā ir noslēgts līgums.
4.2.1. Atbilstoši VDAR šīs apstrādes tiesiskais pamats ir:
4.2.1.1. VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
4.2.1.2. VDAR 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
4.2.1.3. VDAR 6. panta 1.puntka f) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
4.2.2. Šādu Datu apstrādes glabāšanas ilgumu nosaka atbilstoši datu apstrādes mērķim un normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā šādus apstākļus:
4.2.2.1. datu glabāšanas termiņš ir noteikts Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos (piem. “Arhīvu likums”, likums “Par grāmatvedību” u.c.);
4.2.2.2. Engineering for children un trešo personu leģitīmo interešu realizācija un aizsardzība (piemēram, tiesvedības procesā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos prasības celšanas noilguma termiņus);
4.2.2.3. Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.
4.2.3. Attiecībā uz Engineering for children sniegtajiem Pakalpojumiem, kuriem ir noteikts Pakalpojumu izmantošanas laiks, informāciju, kas saistīta ar šiem Pakalpojumiem, tiek saglabāta visu šo laiku.
4.2.4. Personas dati, ja nepastāv to apstrādes tiesiskais pamats, tiek neatgriezeniski dzēsti.
4.2.5. Piekļuves tiesības šiem datiem ir ierobežotas un tos var nodot trešajām personām bez Datu subjekta piekrišanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. atbilstoši VDAR paredzētajiem gadījumiem:
4.2.5.1. Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citai institūcijai, ja pastāv tiesiskas pamats pieprasīt informāciju, kur konkrēti norādīts, kādam mērķim un uz kāda tiesiska pamata personas dati tiks izmantoti;
4.2.5.2. trešajām personām, ar kurām Engineering for children ir noslēdzis kādu līgumu (datu apstrādātāji), paredzot, ka šādā līgumā ir ietvertas datu aizsardzības prasības, un līgumpartneris uzņemas Datu subjekta datu apstrādi līdzvērtīgā drošības līmenī (ja attiecināms);
4.2.5.3. trešajām personām pamatojoties uz Engineering for children leģitīmām interesēm, kas nepieciešamas Pakalpojumu servisa uzlabošanai un kvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanai;
4.2.5.3. Datu subjektam, pēc viņa rakstiska, skaidra un nepārprotama pieprasījuma, iepriekš minēto personu identificējot;
4.2.5.4. Tiesai vai citai uzraugošai institūcijai, pamatojoties uz Engineering for children leģitīmām interesēm, attiecībā uz personu, kura ir aizskārusi Engineering for children likumīgās intereses.
4.2.6. Ja Datu subjekts iebilst pret datu apstrādi līguma (ja attiecināms) izpildei gadījumos, kad nepieciešama obligāta personas datu apstrāde, piemēram, apmeklējot Engineering for children telpas, saņemot Engineering for children sniegtos Pakalpojumus, Datu subjektam jāņem vērā, ka Engineering for children var liegt Datu subjektam atrašanos Engineering for children telpās, kā arī var nenodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu. Tāpat pirms jebkura līguma noslēgšanas (ja attiecināms) Engineering for childrenm būs nepieciešama informācija par Datu subjektu, ja Datu subjekts šādu informāciju nesniegs vai nebūs sniedzis to pilnā apjomā, Datu subjektam jāņem vērā, ka Engineering for children var nenoslēgt līgumu ar Datu subjektu un attiecīgi Datu subjektam var tikt liegta iespēja saņemt Engineering for children sniegtos Pakalpojumus.
4.3. Engineering for children organizētajos pasākumos iegūto datu apstrāde. Engineering for children organizētu pasākumu norises atspoguļošanai plašsaziņas līdzekļos un internetā – Engineering for children PROFESSORJACINO platformā var tikt izmantoti personu dati – video un foto attēli, kuros var būt redzamas un identificējamas konkrētas personas. Mērķis šādu video un foto attēlu ievietošanai Engineering for children mājaslapā ir popularizēt un veicināt PROFESSORJACINO platformas atpazīstamību izglītības iestāžu speciālistu vidū, kā arī plašākai sabiedrības daļai. Engineering for children un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu laikā iegūtie personu dati var tikt ievietoti PROFESSORJACINO platformā, informatīvos materiālos, kā arī publicēti presē.
4.3.1. Atbilstoši VDAR šīs apstrādes tiesiskais pamats ir:
4.3.1.1. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. Engineering for children ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus, vai pasākumus, kuros tas piedalās kā dalībnieks, lai popularizētu un nodrošinātu PROFESSORJACINO platformas atpazīstamību.
4.3.2. Engineering for children ir leģitīma interese sekmīgas komercdarbības attīstībai piesaistīt sabiedrības uzmanību un būt par atpazīstamu zīmolu starp izglītības iestādēm, kā arī plašākai sabiedrības daļai.
4.3.3. Jebkādas informācijas publicēšanā, kura satur personas datus, tiek ievēroti augsti ētikas standarti, cenšoties nodrošināt, ka datu izmantošana notiek tādā veidā, lai netiktu aizskartas Datu subjekta tiesības un brīvības.
4.3.4. Gadījumā, ja Datu subjektam ir radušās pretenzijas pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz faktiem un apstākļiem, par ko Engineering for children nav informēts, tam ir visas iespējas sazināties ar Engineering for children un iebilst pret attiecīgo datu apstrādi. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi Engineering for children organizētajos pasākumos, fotogrāfam vai video operatoram īpaši norādot, lai ar Datu subjektu netiktu uzņemtas fotogrāfijas vai videomateriāls, kur Datu subjekts var tikt nepārprotami identificēts, vai arī Datu subjekts var izvairīties no nokļūšanas fotoattēla vai video kadrā. Taču Datu subjektam jāņem vērā, ka liela pasākuma gadījumā, kur būs liels cilvēku skaits fotogrāfam, video operatoram vai Engineering for children šādu Datu subjekta pieprasījumu var būt apgrūtinoši izpildīt vai nebūtu iespējams izpildīt vispār, jo neatkarīgi no tā datu apstrādei pastāvēs tiesisks pamats un tai ir definēts mērķis.
4.3.5. Šīs kategorijas datus Engineering for children plāno glabāt pastāvīgi, kā daļu arhīva, kas ir kā liecība par attiecīgo laika posmu un kalpo par vēstures informāciju nākamajām paaudzēm, kā Engineering for children laika gaitā ir attīstījies un kā ir palielinājies sniegto Pakalpojumu sortiments.
4.3.6. Engineering for children pasākumu publiskotās informācijas saņēmēji var būt trešās personas, līdz ar to tie turpmāk var būt pieejami neierobežotam interesentu lokam.
4.3.7. Šajā sadaļā minētiem datiem var būt piekļuve jebkuram interesentam, kurš apmeklēs Engineering for children PROFESSORJACINO platformu, vai, ja publikācija būs ievietota presē, tad jebkuram lasītājam.
4.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas rezultātā iegūtie personas dati. Engineering for children komercdarbības ietvaros pastāvīgi notiek komunikācija ar dažādām fiziskajām un juridiskajām personām. Šāda komunikācija satur arī informāciju par personas datiem. Gadījumos, kad Datu subjekts ir iesniedzis sūdzību vai pieprasījumu, Engineering for childrenm ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt atbildi, līdz ar to, tas rada apstākļus, kad vienlaikus tiek apstrādāti arī Datu subjekta personas dati, šāda apstrāde balstās uz Engineering for children tiesiskā pienākuma izpildi.
4.4.1. Atbilstoši VDAR šīs apstrādes tiesiskais pamats ir:
4.4.1.1. VDAR 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
4.4.1.2. VDAR 6. panta 1.puntka f) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
4.4.2. Engineering for children attiecīgo informāciju glabā ne ilgāk kā divus gadus, ja vien attiecīgā informācija nav nepieciešama, lai nodrošinātu Engineering for children leģitīmo interešu aizsardzību ilgāku laika posmu, piemēram, tiesvedību gadījumā, vai situācijās, kur Engineering for children rīcība tiek izvērtēta kādā citā valsts uzraudzības institūcijā. Šādā gadījumā Datu subjekta personas dati var tikt glabāti līdz leģitīmās intereses realizēšanas pabeigšanas brīdim.
4.4.3. Šo personas datu saņēmēji var būt Engineering for children pilnvarotie darbinieki, piesaistītie personas datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, citi tiesību subjekti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.4.4. Ja Datu subjekts iebilst pret datu apstrādi, lai Engineering for children varētu sniegt atbildi uz Datu subjekta pieprasījumu, gadījumos, kad nepieciešama obligāta personas datu apstrāde, piemēram, Datu subjektam jāņem vērā, ka Engineering for children nebūs iespējams sniegt šādu atbildi pēc būtības vispār vai būs to spējīga sniegt tikai daļēji un nepilnvērtīgi, atkarībā no Engineering for children pieejamās informācijas par Datu subjektu.
4.5. Datu subjekta piekrišana. Datu subjekts savai datu apstrādei var sniegt Engineering for children piekrišanu, kuras tiesiskais pamats atbilstoši VDAR prasībām ir datu subjekta piekrišana. Piekrišanai jābūt apzinātai, pierādāmai, skaidrā un vienkāršā valodā, konkrētai un viennozīmīgai, brīvi sniegtai. Piekrišana var tikt dota klātienē Engineering for children juridiskajā adresē. Visos pārējos gadījumos, kad Engineering for children realizē savas likumiskās tiesības nodrošinot ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības, piekrišana personas datu apstrādei Datu subjektam netiek prasīta.
4.5.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir klātienē Engineering for children juridiskajā adresē vai e-pastā: [email protected] un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
4.5.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā (Piekrišanas atsaukumam nav atpakaļejoša spēka). Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
4.6. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
4.6.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu subjekts vai Engineering for children var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, pieprasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u. tml.)
4.6.2. kamēr Datu subjektam vai Engineering for children pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

5. Datu subjekta tiesības un pienākumi

5.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz pašu Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Engineering for children leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Engineering for children pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Datu subjektam ir tiesības:
5.1.1. pieprasīt Engineering for children piekļuvi saviem personas datiem;
5.1.2. saņemt informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Engineering for children rīcībā un kāds ir šo datu apstrādes mērķis;
5.1.3. kādas ir personas datu saņēmēju kategorijas, kurām dati tikuši izpausti;
5.1.4. informāciju par laika posmu, cik ilgi personas dati tiek glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laika posma noteikšanai;
5.1.5. iebilst pret savu datu apstrādi;
5.1.6. uz datu pārnesamību (šīs tiesības ļauj datu subjektiem strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus, ko Datu subjekts ir sniedzis Engineering for children, un nosūtīt minētos datus citam pārzinim, šādā gadījumā Engineering for children nav pienākuma pārbaudīt datu kvalitāti un pārliecināties par to).
5.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Engineering for children rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
5.3. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā:
5.3.1. klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt);
5.3.2. nosūtot vēstuli elektroniski ar e-pasta starpniecību un parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā tiek pieņemts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis ar šāda pieprasījuma nosūtīšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
5.3.3. izmantojot ierakstītu pasta sūtījumu. Atbilde uz šādu pieprasījumu tiks adresēta konkrētam Datu subjektam, izmantojot ierakstītu sūtījumu, tādējādi nodrošinoties, ka vēstuli saņem attiecīgais Datu subjekts, kurš tiek identificēts pie sūtījuma saņemšanas. Šaubu vai aizdomu gadījumā, Engineering for children ir tiesības pieprasīt Datu subjektam papildu informāciju, kas ļautu to nepārprotami identificēt (ar mērķi, lai dati nenonāktu pie trešajām personām).
5.4. Engineering for children atbildi Datu subjektam nosūtīs ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē. Ja Datu subjekts pieprasījumā norādījis, ka atbildi vēlas saņemt elektroniskā formā, atbilde tiks sniegta elektroniski uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi.
5.5. Apstrādājot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Engineering for children pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
5.6. Datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām Engineering for children izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tikt piemērota samērīga samaksa, kas balstīta uz administratīvām izmaksām, ja tas iesniegts acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
5.7. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret to apstrādi, ja tas uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot VDAR ietverto datu apstrādes principu “tikt aizmirstam”).
5.8. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama kādam no šiem nolūkiem:
5.8.1. lai Engineering for children vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās intereses;
5.8.2. lai aizsargātu Engineering for children īpašumu un autortiesības;
5.8.3. lai Engineering for children aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
5.8.4. arhīva veidošanai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.
5.9. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Engineering for children ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:
5.9.1. datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
5.9.2. apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
5.9.3. pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
5.9.4. datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmā interese nav svarīgāka par datu subjekta leģitīmajām interesēm.
5.10. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar Privātuma politikas 5.9. punktu, šādus personas datus apstrādā (neattiecas uz glabāšanu) tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai aizstāvētu likumīgas prasības vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas intereses.
5.11. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Engineering for children informē par to datu subjektu.

6. Personas datu aizsardzība

6.1. Engineering for children pastāvīgi nodrošina un uzlabo datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjektu fizisko personu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Engineering for children ir ņēmis vērā īpašos riskus, ko rada datu apstrāde, jo īpaši nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
6.2. Engineering for children izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības tajā skaitā, bet ne tikai ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes un datu šifrēšanas programmatūras.
6.3. Engineering for children rūpīgi pārbauda visus sadarbības partnerus, kas ar Engineering for children pilnvarojumu tā uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) spēj nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu datu apstrāde notiktu atbilstoši Engineering for children pilnvarojumam un saistošo normatīvo aktu prasībām.
6.4. Engineering for children veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkura persona, kas darbojas Engineering for children pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, tos neapstrādā bez Engineering for children norādījumiem, izņemot, ja minētajai personai tas jādara saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
6.5. Engineering for children nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja noticis Personas datu aizsardzības pārkāpums un tas varētu radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, kā arī nepastāv VDAR 34. panta 3.punktā noteiktie izņēmumi, Engineering for children bez nepamatotas kavēšanās paziņo Datu subjektam par Personas datu aizsardzības pārkāpumu.
6.6. Datu subjekta pretenziju gadījumā Engineering for children veiks visas nepieciešamās darbības, lai pretenziju atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā, bet gadījumā, ja tas neizdodas, Datu subjektam vienmēr ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7. PROFESSORJACINO platformas un sīkdatņu lietošana

Lietojot PROFESSORJACINO platformu, par to brīdinot PROFESSORJACINO platformas lietotājus un apmeklētājus, var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija šādiem mērķiem:
uzlabot PROFESSORJACINO platformas lietošanas pieredzi, nodrošina PROFESSORJACINO platformas pamatfunkcionalitāti, piemēram, vietnes navigāciju, drošu pārvaldību un citu funkcionalitāšu pieejamību. Tīmekļa vietne nevar pilnvērtīgi darboties bez šīm sīkdatnēm, līdz ar to vietnes apmeklētājam nav iespēja atteikties no šo sīkdatņu izmantošanas;
ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā vietne darbojas vai izskatās, piemēram, ieteicamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties.
nodrošināt Datu subjektam iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot PROFESSORJACINO platformu, izmantojot visas to piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par Engineering for children piedāvātiem Pakalpojumiem;
noteikt visapmeklētākās PROFESSORJACINO platformas sadaļas, iegūstot statistikas datus par PROFESSORJACINO platformu un tās sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c., izmantojot Google Analytics.
Sīkdatnes identificē tikai Datu subjekta iekārtu, taču nekādā formā neizpauž Datu subjekta identitāti. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Datu subjekta datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Datu subjekta iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.
Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.
Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
Google Analytics Google Lietojuma programmas veiktspēja. Auditorijas mērīšana. Apmeklētāju skaita izsekošana Pastāvīgs HTML
Google Tag Manager Google Tagu pārvaldība, kas ļauj pievienot un atjaunināt vietnes tagus, nemainot vietnes pamatā esošo kodu. Pastāvīgs HTML
Google Webmaster Google Padara vietni Google-friendly Pastāvīgs HTML

7.5 Datu subjektam ir tiesības nepiekrist statistikas datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.
7.6 Engineering for children PROFESSORJACINO platformā var tikt ievietotas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa vietnēm (piemēram: https://www.facebook.com, https://www.youtube.com, https://twitter.com, u.c.), kurām ir savi lietošanas, personas datu un sīkdatņu lietošanas un aizsardzības noteikumi, par ko Engineering for children neuzņemas atbildību.
7.7 Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, izņemot, ja datu apstrādei nav cits tiesiskais pamats vai normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk.

8. Saziņa ar Datu subjektu

8.1. Engineering for children veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjektu norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).
8.2. Saziņu par līgumsaistību izpildi Engineering for children veic uz noslēgtā līguma pamata un atbilstoši līgumā norādītajai kontaktinformācijai (ja attiecināms).
8.3. Pārējos gadījumos Engineering for children sazinās ar Datu subjektu balstoties uz Datu subjekta iesniegtā pieprasījuma pamata, ievērojot Datu subjekta norādīto vēlamo saziņas veidu un/vai normatīvo aktu prasības.

9. Noslēguma noteikumi

9.1. Engineering for children ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā.
9.2. Ja tiek atjaunināta (aktualizēta) šī Privātuma politika, izmaiņas stājas spēkā atjauninātajā Privātuma politikā norādītajā datumā.
9.3. Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, vienmēr tiek publicēta jaunākā Privātuma politikas redakcija.
9.4. Datu subjektam ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo Datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Engineering for children sagaida, ka visi personu dati, kas tiek iesniegti, neaizskar citu personu intereses.
9.5. Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.
9.6. Šī Privātuma politika tiek piemērota no 2022.gada 4.marta.